Investor

投资者关系

查看全部 >定期报告

2023一季度

2023年一季报

2023.04.27

2022年度

2022年年度报告

2023.04.11

2022三季度

2022年三季度报告

2022.10.28

2022半年度

2022年半年度报告

2022.08.30

董事会办公室

地   址:北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座

电   话:010-65210366

传   真:010-65210399

联系人:吕女士

邮   箱:ir@kunlun-inc.com